Etelä-Kontulan lisärakentaminen
Etelä-Kontula
Etelä-Kontula
Etelä-Kontula
Etelä-Kontula

Sijainti / Location: Etelä-Kontula, Helsinki
Viitesuunnitelma kaavaa varten 2011 / Urban planning 2011

Viitesuunnitelmat asemakaavoitusta varten Helsingin Kontulaan kultuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaalle 1960-luvulla rakennetulle alueelle.