Leinelä
korttelinäkymä
katunäkymä
kaavaillustraatio
korttelinäkymä
katunäkymä
näkymä radalle (kilpailuvaihe)Vantaan kaupunki järjesti 2006 rakennuttajille ja heidän valitsemilleen arkkitehdeille kilpailun Leinelän uuden kaupunginosan ideoimisesta. Skanska yhdessä Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri Oy:n kanssa oli yksi viidestä alueen kaavoitukseen ja toteuttamiseen valituista yhteistyökumppaneista.

Vantaan Leinelä 1:n osa-alueen 4 asemakaavoitus ja rakentamistapaohje, sekä koko Leinelä 1:n kaupunginosan värisuunnitelma valmistuneet 2008. Toteutussuunnittelu alkanut 2009.

The City of Vantaa organised in 2006 a design quality competition for developers and their architects in order to choose partners for the implementation of a new area in the central parts of Vantaa. Leinelä is situated near the Helsinki-Vantaa airport and is planned to comprise housing and services for 2 500 – 3 000 inhabitants. A total of 130 000 m2 gross floor area will be built starting in 2009. Architects were asked to draw up ideas on two predefined sites in the master plan. Skanska together with Ulpu Tiuri Architects Ltd was chosen as one of the five partners to take part in the town planning and implementation of Leinelä.

We visualised a modern and colourful city with room for change and user involvement.

Town plan and design guidlines for sector 4 of the Leinelä district and colour scheme for facade design in Leinelä completed 2008.